کرم روز شیر و عسل گلد Milk & Honey Gold

 مناسب پوست‌های خشک و خیلی خشک جلوگیری از چروک پوست بر اثر خشکی کرم روز تغذیه کننده و مرطوب کننده